เพร็พ (PrEP) มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ประมาณร้อยละ 90 แต่ไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ ได้ จึงยังจำเป็นต้องใช้ถุงยางอนามัยในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ

เพร็พ (PrEP) คืออะไร ?

เพร็พ (PrEP) ย่อมาจาก Pre-Exposure Prophylaxis คือ ยาที่ใช้ในการป้องกันเชื้อเอชไอวี (HIV) ก่อนการสัมผัสเชื้อ หรือสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับหรือสัมผัสเชื้อเอชไอวี (HIV) แต่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง เช่น ไม่ใส่ถุงยางอนามัยในขณะมีเพศสัมพันธ์ มีคู่นอนหลายคน ใช้เข็มฉีดยาร่วมกับคนอื่น โดยแพทย์จะให้กินยาทุกวัน วันละ 1 เม็ด อย่างสม่ำเสมอ ควบคู่ไปกับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (HIV) และเฝ้าระวังผลข้างเคียงของยา โดยแพทย์จะนัดทุก 3 เดือน ซึ่งหากแพทย์เห็นว่าไม่มีความเสี่ยงแล้ว ก็จะสั่งให้หยุดการใช้ยา

เพร็พ (PrEP) เหมาะกับใคร?

เพร็พ (PrEP) เหมาะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อเอชไอวีสูง ได้แก่:

  • ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย
  • ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีเอชไอวี (HIV)
  • ผู้ที่เปลี่ยนคู่นอนบ่อย
  • ผู้ที่ทำงานบริการทางเพศ
  • ผู้ที่มาขอรับบริการ เป๊ป (PEP) อยู่เป็นประจำโดยไม่สามารถลดพฤติกรรมเสี่ยงลงได้
  • ผู้ที่ใช้สารเสพย์ติดชนิดฉีด
  • ผู้ที่มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา

เพร็พ (PrEP) มีผลข้างเคียงไหม?

ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีผลข้างเคียง คนส่วนใหญ่จะค่อยไม่มีผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงอาจมีอาการ คลื่นไส้, เวียนศีรษะ, ปวดหัว, เหน็ดเหนื่อย,ปวดท้องและท้องเสีย โดยปกติอาการเหล่านี้จะหยุดหลังจากสองถึงสามสัปดาห์ แต่ถ้ามีอาการนานมากกว่านั้นคุณควรพบแพทย์

ต้องทานยาเพร็พ ( PrEP ) ไปตลอดชีวิตหรือไม่?

ไม่จำเป็นต้องกินตลอดชีวิต สามารถหยุดกินได้ โดยสามารถหยุดกินยาหลังจากมีความเสี่ยงครั้งสุดท้ายไปแล้วนาน 4 สัปดาห์ แล้วสามารถกลับมากินใหม่ได้หากต้องการ

เพร็พ ( PrEP ) กับ เป๊ป (PEP) แตกต่างกันอย่างไร?

เพร็พ ( PrEP ) กับ เป๊ป (PEP) เป็นยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (HIV) เหมือนกัน

  • เพร็พ ( PrEP ) เป็นยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี “ก่อน” การสัมผัสเชื้อเอชไอวี (HIV) โดย ต้องกินยาทุกวัน วันละ 1 เม็ด อย่างสม่ำเสมอ
  • เป๊ป (PEP) เป็นยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ในกรณีฉุกเฉิน ที่จำเป็นต้องรับประทานทันที หรือให้เร็วที่สุด “หลัง” มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อเอชไอวี (HIV) โดยต้องกินภายใน 72 ชั่วโมง รับประทานติดต่อกันนาน 28 วัน

จองคิวตรวจ HIV รับยา PrEP ยา PEP ฯลฯ
สะดวก ง่าย และเป็นความลับ ได้ที่ > >
https://love2test.org/th/clinic

#PrEP #PEP #เพร็พ #เป๊ป #ยาต้านไวรัส #ยาต้านฉุกเฉิน